Zahtevek za poizvedbo

Če želite, da vam posredujemo informacijo o standardih in zahtevah za vaš proizvod na določenem tržišču, prosimo, da izpolnite ta zahtevek za poizvedbo. Vpišite vse podatke, ki se nanašajo na vaše podjetje. Pri podatkih o proizvodu navedite čim več podatkov, da bomo lahko za vas pripravili koristno in popolno informacijo. Pri proizvodu je edina omejitev ta, da nam pošljete podatke za en določen proizvod oziroma največ eno družino proizvodov.

Vaš zahtevek nam lahko pošljete tudi po elektronski pošti na naslov: tcl@tcl.si.

Na vaš zahtevek bomo odgovorili najkasneje v dveh delovnih dneh po prejetju vašega zahtevka. Če bomo imeli premalo informacij, vas bomo obvestili.

Ime podjetja *
Kontaktna oseba *
Telefon *
E-mail *
Podatki o proizvodu za katerega želite informacijo
a) Naziv proizvoda *
b) Namen proizvoda in področje uporabe *
c) Velikost družine s podatki o razlikah med posameznimi tipi *
d) Tehnični podatki o proizvodu *
e) Ciljni trg, kjer boste tržili proizvod *
f) Katere lastnosti proizvoda bi želeli uskladiti z zahtevami standardov (električna varnost, elektromagnetna kompatibilnost- EMC, strojna varnost, odpornost na vplive okolja,…)
*
g) Vaši predlogi standardov
h) Ostalo
Datum
Anti-spam *