O nas

TCL predstavlja skupina strokovnjakov na področju merilne tehnike, kot znanstveno naravnane discipline. Naši izdelki so razumljivi, kredibilni merilni rezultati oziroma preskusna poročila. Kot tretja stranka se vključujemo v razvojno raziskovalne procese s ciljem potrjevanja proizvodov z zadnjim stanjem tehnike na področju gospodinjskih aparatov, s čimer posledično podpiramo procese razvoja gospodarstva na tehničnem področju.

Naši mejniki

Prvi laboratoriji za preskušanje so bili ustanovljeni leta 1970 s strategijo, da bi si pridobili, gojili, in širili strokovna znanja na področju:

 • vrhunske merilne tehnike,
 • merilne negotovosti,
 • sledljivosti,
 • ponovljivosti,
 • sodelovanja s tujimi institucijami.

Zgodovina po letih

1981 Pridobitev državnega pooblastila za izdajanje potrdil o skladnosti za električne gospodinjske aparate.
1992 Tesno sodelovanje z industrijo je pripeljalo do ustanovitve družbe TCL. d.o.o.
1995 Družba TCL d.o.o. je bila preoblikovana v zavod.
1996 Glede na smernice razvoja v svetu in s tem povezane dodatne zahteve pri ugotavljanju skladnosti izdelkov, smo razširili svojo dejavnost na področje energijske učinkovitosti.
1997 Kot prvi preizkusni laboratorij, na področju Slovenije, pridobili akreditacijsko listino (št. LP-001) v skladu s SIST EN 45001.
2002 Delovanje laboratorijev TCL usklajeno z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
2003 S strani Ministrstva za gospodarstvo RS TCL notificiran kot priglašen organ za ugotavljanje skladnosti za direktive:
 • 73/23/EEC (direktiva o električni varnosti – LVD) za modul A, (art. 8 in 9), nadomeščena z direktivo 2006/95/EC
 • 90/396/EEC (direktiva o plinskih napravah – GAD) za anekse II.1 do II.6, nadomeščena z direktivo 2009/142/EC

Področje dejavnosti

Preskušanje nizko-napetostne električne opreme:

 • Pravilnik o električni opremi, ki je namenjena za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL RS, št. 27/2004, direktiva 2006/95/EC (prvotno 73/23/EEC).

Preskušanje plinskih naprav in opreme:

 • Odredba o plinskih napravah (UL RS, št. 105/2000, 28/2002, 60/2003, direktiva 2009/142/EC (prvotno 90/396/EEC).

Energijska učinkovitost proizvodov:

 • Direktive EU 92/75/EEC, 94/2/EC, 95/12/EC, 95/13/EC, 2002/40/EC, 2003/66/EC, 2010/30/EU, Uredba1061/2010, Uredba 1060/2010 za energijsko učinkovitost proizvodov.
 • Direktive EU 2005/32/EC, 2009/125/EC, Uredba 1275/2008, Uredba 643/2009 in Uredba 1015/2010 za
  določanje zahtev za primerno okoljsko zasnovo izdelkov glede porabe energije.

LP-001; Priloga k akreditacijski listini.

Kontakti

Glavna pisarna
Tel.: 03 899 2468
Faks: 03 899 2660
E-mail: tcl@tcl.si