Obvestilo akrditiranega organa TCL

21.12.2020
Obveščamo vas, da bo akreditirani organ TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje, Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenija, s pogodbo o prenosu dejavnosti, premoženja in zaposlenih, na svojega ustanovitelja, to je na družbo Gorenje Gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje s 01.01.2021 prenesel: dejavnosti, opremo in vse zaposlene. V nadaljevanju bo ustanovitelj, ki je po spremembi lastništva postal sestavni del skupine Hisense, začel in izvedel postopek likvidacije TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje.
 
S Pogodbo o prenosu dejavnosti, premoženja in zaposlenih se dosedanji akreditirani organ TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje odpoveduje akreditacijski pogodbi s Slovensko akreditacijo in družba Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., sprejema nove obveznosti po akreditacijski pogodbi, razumljivo pod pogojem, da izpolnjuje vse predpisane  zahteve za akreditacijo. Organizacijska enota, ki bo opravljala prevzeto dejavnost s prevzetimi delavci, prevzeto opremo in lokacijo akreditiranega organa, bo pri družbi Gorenja gospodinjski aparati, d.o.o., organizirana znotraj R&D certification laboratory.
 
Priglašeni organ TCL, Laboratoriji za preskušanje in certificiranje je zaradi nameravanega  prenehanja opravljanja dejavnosti priglašenega organa za ugotavljanja skladnosti naprav, v katerih zgoreva plinasto gorivo o tem obvestil Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo Republike Slovenije, kot priglasitveni organ Evropske komisije.