Začetek veljavnosti uredbe EU 2016/426 o napravah, v katerih zgoreva plinasto gorivo, in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES

10.4.2018

TCL Velenje je bil 23.marca 2018 preko MGRT Slovenije priglašen pri EK kot priglašeni organ v skladu z uredbo EU 20016/426 o napravah v katerih zgoreva plinasto gorivo.

TCL je imel  že v preteklosti  status priglašenega organa, v skladu z Direktivo 2009/142/ES, z identifikacijsko oznako CE-1303, katero je obdržal tudi ob ponovni priglasitvi, ki je bila potrebna zaradi začetka veljavnosti uredbe EU 2016/426 o napravah v katerih zgoreva plinasto gorivo in razveljavitvi Direktive 2009/142/ES.

Začetek obvezne uporabe nove uredbe je 21.04.2018, istočasno preneha veljavnost Direktivi 2009/142/ES.

Kaj to pomeni za certifikate proizvodov, ki so izdani v skladu z Direktivo 2009/142/ES?
Proizvodom certificiranim v skladu z zahtevami Direktive 2009/142/ES, 21.04.2018 preneha veljavnost certifikata in jih po tem datumu ne bo možno dati na trg.

Proizvodi, ki jih proizvajalec želi prodajati po tem datumu morajo biti certificirani v skladu z novo uredbo EU 2016/426.

Kakšne so razlike med Direktivo 2009/142/ES in Uredbo EU 2016/426?

V osnovi sta to dve bistveni razliki in sicer:

  • Proizvajalec mora, poleg vse potrebne tehnične dokumentacije, pripraviti tudi ustrezno analizo in oceno tveganj, za proizvod, ki ga želi certificirati.
  • Veljavnost certifikata je 10 let od datuma izdaje ob predpostavki, da je izbrani nadzor redno izvajan in uspešno zaključen v zahtevanih časovnih intervalih.