Nov standard

13.10.2012

SIST (Slovenski institut za standardizacijo) bo s 1. novembrom 2012 izdal standard:

SIST EN ISO/IEC 17065:2012

Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012),

ki je nadomestil SIST EN 45011:1998 Splošna merila za certifikacijske organe za področje certificiranja sistemov proizvodov (ISO/IEC Vodilo 65:1996).

Prehodno obdobje za prehod na novi standard je 3 leta od  dneva izdaje standarda.